เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ พร้อมส่งผู้ป่วยที่รักษาหายจาก covid-19 นำสู่ชุมชนกุดแคนเป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน วันนี้มีจำนวนผู้ป่วยที่รักษาหายจำนวน 3 ราย