เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตรวจรับถนนโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนโนนม่วง

เริ่มจากบริเวณ ห้าแยกโนนไฮ ไปทางทิศตะวันตกเลี้ยวขวา

ถึงถนนชัยประสิทธิ์

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 8,400,000.- บาท

ก่อสร้างด้วย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระยะเวลารับประกันผลงาน (2 ปี)

ถึงวันที่ สิงหาคม 2566