เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินการทำความสะอาดล้างตลาดสด 1

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 โดยการนำของ นายกเทศมนต์ตรีเมืองชัยภูมิ

เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ และผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อสุขลักษณะ

และจัดล๊อคจำหน่ายสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นการบริการให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเดินเลือกซื้ออาหารที่ตลาดสดเทศบาล 1

และในสัปดาห์ที่ผ่านมา เศบาลเมืองชัยภูมิ ดำเนินทำความสะอาดล้าง ตลาดสดเทศบาล 2 เช่นเดี่ยวกัน