เลือกหน้า

งานรักษาความสะอาด ออกดำเนินการทำความสะอาดถนน ยุติธรรม ซอย 2
กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ งานรักษาความสะอาด ออกดำเนินการทำความสะอาดถนนยุติธรรม ซอย 2 ทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยและเศษไม้เศษขยะต่างๆที่มีการนำมาทิ้งก่อให้เกิดความไม่สวยงามทั้งสองฝั่งถนน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสวยงามของชุมชน จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องในชุมชนและพี่น้องประชาชนโปรดช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด