เลือกหน้า

17523054_651455171690093_8619789180913516888_n 17757672_651455168356760_6731372383719614343_n 17760162_651455005023443_6171833091360981337_n 17799135_651452248357052_6078742536715086806_n 17799406_651454818356795_7390069790938341489_n

จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ เทศบาลเมืองชัยภูมิ กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ถนนหฤทัย (ด้านหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้คงไว้สืบไป

โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ไทย โดยรับพรจาก ประธานฝ่ายสงฆ์ และ จากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ถนน-หฤทัย หลังอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ถึงห้าแยกโนนไฮ

เวลา ๐๘.๓๐ น. จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จำนวน ๖๑ ท่าน ที่บริเวณรอบวงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดชัยภูมิทุกท่านได้ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม ของไทยให้คงไว้สืบไป ตามวัน เวลา ดังกล่าว