เลือกหน้า

วันที่9มีนาคมพ.ศ.2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยงานป้องกันและควบคุมโรคกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงตัวแก่และแมลงที่สถานีตำรวจจังหวัดชัยภูมิ