เลือกหน้า

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิงานรักษาความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มาใช้ตลาดโต้รุ่งตลอดจนถึงผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดโต้รุ่งและเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 จึงมีมาตรการทำความสะอาดโต้รุ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อความสะอาดและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวชัยภูมิ #เทศบาลเมืองชัยภูมิ