เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานรักษาความสะอาดนำเจ้าหน้าที่พนักงานออกทำความสะอาดล้างทำความสะอาดตลาดโต้รุ่งเพื่อเป็นการล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคต่างที่สะสมอยู่ตามพื้น และเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิชนายทีนโดยการล้างทำความสะอาดลงน้ำยาฆ่าเชื้อตลาดโต้รุ่ง