เลือกหน้า

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกให้ความรู้เรื่องชุมชนไร้ถัง แก่ประชาชน ชุมชนเมืองน้อยใต้ ณ วัดบึงแวง

 


รายละเอียด – โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา.pdf