เลือกหน้า
🔴 27 ตุลาคม 2564
เทศบาลเมืองชัยภูมิขอขอบพระคุณ ผู้บริจาคให้กับชุมชนขี้เหล็กน้อยมิตรภาพเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน
จากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด19)
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง
💛สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ
มอบน้ำดื่ม 141 แกลลอน
💛 พี่ยิ้มในนาม พี่ติ๊กสุนันทา วันเมืองเก่า มอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป,ขนมเปี๊ยะ