เลือกหน้า

 
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ จังหวัดชัยภูมิ โดย นายชูเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ และ นักเรียนนักศึกษา ประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการต่างๆ ร่วมเดินขบวนรณรงค์ ประกาศนโยบายสาธารณะโครงการเมืองชัยภูมิปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย ในวันที่ 11 กรกฏาคม 2561
รายละเอียด – ประกาศนโยบายปลอดบุหรี่.pdf