เลือกหน้า

 

เทศบาลเมืองชัยภูมิขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลร่วมเสนอความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่นำร่อง 40 ไร่ สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ สวนสาธารณะ สนามฟุตบอล และถนนคนเดิน ได้ในหน้าเว็บไซต์นี้ และในวันที่ 28 – 30 มกราคม 2563 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อเมืองชัยภูมิที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน #หม่องนี่ดีแท้น้อ