เลือกหน้า

เจ้าหน้าที่เทศกิจพร้อมรถจักรยานยนต์สายตรวจ

ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

ในวันที่ 7 เมษายน 2563