เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการเก็บขยะบริเวณถนนยุติธรรมซอย 2