เลือกหน้า

” อุ่นใจ ในบริการ “

ทำอย่างไรให้ห่างไกล COVIC-19

เมื่อมารับบริการกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ

กับ 5 ขั้นตอน ก่อนเข้ารับบริการ

1 ล้างมือ อย่างน้อย 20 วินาที ก่อนเข้าสำนักงานเทศบาล เมืองชัยภูมิ ทุกครั้ง (ในจุดที่จัดเตรียมไว้ให้)

2.ยื่นคำร้องรับบัตรคิว

3.นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกคิว ถ้าหากมีมากกว่า 1 คิว และญาติที่มาด้วยต้องนั่งรออยู่จุดพักค่อย

4.เปลี่ยนรองเท้า ก่อนเข้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ

5.วัดอุณหภูมิร่างกาย ยืนเว้นระยะห่างในจุดที่เตรียมไว้ให้