เลือกหน้า

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ พนักงาน และผู้นำชุมชน ออกดำเนินการสำรวจชุมชนขี้เหล็กใหญ่ จัดทำแผนที่เดินดิน และเก็บข้อมูลปัญหา ความต้องการต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นแผนชุมชนต่อไป