เลือกหน้า

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า​และทำหมันสุนัข​ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564