เลือกหน้า

ทศบาลเมืองชัยภูมิจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยอบรม pmqa โดยดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ฝึกอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมอุบลรัตน์ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยทุกหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโดยมีการอบรมตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา