เลือกหน้า

ในวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิโดยนายอิทธิชัย ชูเรณู ปลัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ เปิดการอบรมโครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ใหม่ทดแทน เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ