เลือกหน้า

ช่องทางที่ประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้โดยตรงและเทศบาลเมืองชัยภูมิสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้  เป็นการสื่อสารได้สองทางเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของเทศบาลเมืองชัยภูมิ

แสดงความคิดเห็นด้วย E-Mail