เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ เปิดรับฟังความคิดเห็นและร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเทศบาล
โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 2 วิธี คือ  แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook ID และ แสดงความคิดเห็นด้วยชื่อและ E-Mail ในด้านล่างของหน้าเพจนี้เพื่อให้เข้าถึงการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยทั่วกัน

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook ID

แสดงความคิดเห็นด้วย E-Mail