เลือกหน้า

ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์เขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัครเข้าร่วมโครงการ”มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต”
❤️❤️ ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้ตระหนักว่าช่วงวัยทองของเด็กที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง คือตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสองขวบปีแรกของชีวิต เป็นช่วงที่โครงสร้างของสมองมีการพัฒนาสูงสุด
🏩🏩เทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดทำโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต เพื่อพัฒนาสุขภาพเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และมีศักยภาพที่ดี โดยการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย
💑👨‍👩‍👧ผู้สนใจสามารถนำเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ ✅สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ✅สำเนาทะเบียนบ้าน ✅สมุดฝากครรภ์ ✅เอกสารยื่นความจำนงสมัครเข้าร่วมโครงการที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ
1.ศูนย์ฯเมืองน้อย (หลังวัดบึงแวง)
2.ศูนย์ฯหนองบัว (หลังปรางค์กู่)
3.ศูนย์ฯ 3 เทศบาลเมืองชัยภูมิ (ถนนคนเดิน) 😍😍 สมัครฟรี 🎉🎉 หญิงตั้งครรภ์จะได้รับการดูแลต่อเนื่องโดยทีมหมอครอบครัวจากเทศบาลเมืองชัยภูมิ
สนใจสอบถาม โทร ☎️ 044-051544 ในวันและเวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.
ด้วยความปรารถนาดี
#ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองชัยภูมิ #มหัศจรรย์1000วันแรกแห่งชีวิต