เลือกหน้า

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ ออกติดตามผลการดำเนินการโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ของชุมชนเมืองเก่า


รายละเอียด – โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา.pdf