เลือกหน้า
การประชุมสภาเทศบาลเมืองชัยภูมิ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
สามารถรับชมได้ตามLink ด้านล่าง