เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ ตักบาตร โดย้วัดถ้ำวัวแดงขอรับบิณฑบาตรช่วงเช้า

โพสต์โดย เทศบาลเมืองชัยภูมิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2019