เลือกหน้า
เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล 2 ร่วมแรงร่วมใจล้างทำความสะอาดภายในตลาดสดเพื่อรักษาความสะอาดและเพื่อเป็นให้บริการประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้นที่ตลาดสดและเป็นการป้องกันโควิด19 เทศบาลเมืองชัยภูมิขอให้ชาวชัยภูมิร่วมใจสวมใส่หน้ากาก 100 เปอร์เซ็นต์เว้นระยะห่างล้างมือ เข้าออกใช้แอพไทยชนะวิถีชีวิตใหม่ไม่ประมาทการ์ดไม่ตกป้องกันโควิด19 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ