เลือกหน้า

ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 2
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ ผู้ประกอบการค้าพ่อค้าแม่ตลาดสดเทศบาล 2 ล้างทำความสะอาด เพื่อทำความสะอาดไม่ให้เกิดเช์้อโรคสะสม เป็นการป้องกันเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด 19 และเพื่อเป็นการบริการความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาเดินเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดสดเทศบาล 2