เลือกหน้า

รายการนายกบรรยงค์ฯ พบชาวชัยภูมิ ทุกวันศุกร์ เวลา 10.10-11.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.75 MHz