เลือกหน้า

รับสมัคร กรรมการการเลือกตั้ง ท้องถิ่น ประจำเทศบาลเมืองชัยภูมิ วันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ