เลือกหน้า

ด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองชัยภูมิ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง โครงการคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตามเอกสารประกอบ


เอกสารประกอบ – รับสมัครบุคคลลูกจ้องโครงการคลินิกชุมชน