เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตำแหน่งผู้ช่วยวิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งผู้แหน่งผู้ช่วยสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบ จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


รายละเอียด – รับสมัครพนักงานจ้างผู้ช่วยวิศวกรโยธา.pdf