เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ เข้ารับรางวัลองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี2562 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ณ วันที่ 31 ต.ค.62