เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) โดยนายเอนก ชินหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) นำนักเรียนเข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่าน ดร.วิษณุ เครืองาม เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563 ซึ่งฝึกซ้อมโดยคุณครูปราณปวีณ์ คุ้มบ้าน รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องเป็นภาษาถิ่น เด็กหญิงชลดา กล่อมขุนทด ป.5/2 รร.เทศบาล 1 (วิทยานารี)