เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิรับมอบเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563