เลือกหน้า

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล รับถังขยะคืนจากชุมชนหนองหลอด ตามนโยบายบริหารจัดการขยะ ของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิ


รายละเอียด – โครงการลดโลกร้อนด้วยมือเรา.pdf