เลือกหน้า

 

 

เทศบาลเมืองชัยภูมิรับการตรวจประเมินความโปร่งใสจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวันที่ 24 ก.ค.2561