เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิมีรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 2 คัน เพื่อการเข้าถึงทุกข้อมูลแก่ประชาชนในเขตบริการ และยังให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากภายนอกหน่วยงานอีกด้วย