เลือกหน้า

 

 

เทศบาลเมืองชัยภูมิ รณรงค์เก็บใส้แม๊กที่ไม่ใช้แล้ว เก็บรวบรวมเพื่อบริจาคทำขาเทียบสำหรับคนพิการได้ โดยทุกหน่วยงานจะมีที่รวบรวมในแต่ละหน่วยงานของตนเอง