เลือกหน้า
นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขลงพื้นที่”มอบถุงกำลังใจ”
🔹🔸🔸🔹
———————————————————–
📣 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2564 เวลา 11 : 00 น.
———————————————————–
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ต้อนรับนางรัจริน วงศ์รจิต นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข
พร้อมคณะ สมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดชัยภูมิ
ลงพื้นที่ให้กำลังใจสมาชิกแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัด
ชัยภูมิ และ อสม. พร้อมมอบถุงกำลังใจที่ทำงานอย่างหนัก
เพื่อพี่น้องชาวชัยภูมิให้ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากไปได้