เลือกหน้า
💜💜ภารกิจส่งผู้ป่วยกลับบ้าน💜💜
ที่ทำการรักษาหายจากโควิด-19
โรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 4
เทศบาลเมืองชัยภูมิชัยภูมิ
————————————————————————–
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
เวลา 09 : 00 น. เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย
นายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ
มอบหมาย นายชัยธวัฒน์ กีรติรัตน์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ คณะทำงาน
พร้อมทีมแพทย์โรงพยาบาลสนามจังหวัดชัยภูมิ
แห่งที่ 4 เทศบาลเมืองชัยภูมิ ส่งผู้ป่วยที่ทำการ
รักษาหายจากรคโควิด-19 กลับบ้าน ได้มอบ..
💐ดอกไม้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ข้อปฏิบัติ
แนวทางการอยู่ร่วมกับในสังคมได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย