เลือกหน้า
ภาพให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19
ก่อนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565
ในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ
—————————————————————————–
ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
❤️ชุมชนคลองเรียง
❤️ชุมชนใหม่พัฒนา
❤️ราษฎร์เจริญสุข
—————————————————————————–
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
กับกลุ่ม 608 ที่มีความเสี่ยงการเกิดอาการ-
รุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้การสร้างภูมิคุ้มกัน
จึงเป็นการช่วยลดอาการรุนแรง และลดการ
เสียชีวิต เพื่อป้องกันให้ประชนชนปลอดภัย
🔸เทศบาลเมืองชัยภูมิ ร่วมกับ🔹โรงพยาบาลชัยภูมิ
จัดแผนบริการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ตามมาตรการ V U C A
Vaccine = ฉีดวัคซีน
” เพิ่มภูมิต้านทาน ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต “
—————————————————————————–
การปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ได้จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อย
ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิขอขอบพระคุณทุกท่าน
ทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี