เลือกหน้า
ภาพบรรยากาศของเทศบาลเมืองชัยภูมิให้บริการ
💛ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ซิโนฟาร์ม💛
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ
ในวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564
———————————-