เลือกหน้า
ภาพการทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค
เทศบาลเมืองชัยภูมิทำงานอย่างเข้มข้น ตั้งใจ
และมีมาตรการเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19
ให้กับประชาชนที่มีความสงสัย หรือไปพื้นที่เสี่ยง
ชุมชนโนนสมอ เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ
และก้าวให้ทันโรคไวรัสโคโรน่า 2019
👉การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active case finding)
​เป็นการร่วมมือของหลายภาคส่วน 🙏🙏🙏
💙เทศบาลเมืองชัยภูมิ
💙 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
💙สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชัยภูมิ
💙โรงพยาบาลชัยภูมิ
❤ขอขอบคุณทุกความร่วมมือของประชาชนทุกคน
และธารน้ำใจที่หลั่งไหลมาช่วยเหลือพี่น้องชาวชัยภูมิ