เลือกหน้า

ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยนายกบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ แข่งขันฟุตบอลกระชับ กับกลุ่มผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมวัฒนธรรมด้านการกีฬาอีกด้วย