เลือกหน้า

เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายกบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรภายในเทศบาลเมืองชัยภูมิที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม โดยมีเจ้าหน้าที่ พนักงานร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งร่างกาย และเสริมสร้างจิตใจให้แก่พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยภูมิ