เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิ ได้เปิดให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับ
ประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นมา โดยสามารถรองรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่เข้ารับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมทั้งในและนอกเขตเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองชัยภูมิ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์หน่วยงาน จึงได้กำหนดพิธีเปิดป้ายศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยได้เรียนเชิญนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 9 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในวันเสาร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์ไตเทียมเทศบาลเมืองชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ