เลือกหน้า

นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชัยภูมิร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนากระบวนการอนุบาลแบบบ้านตามแนวการศึกษาวอลดอร์ฟเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาวะสำหรับเด็กปฐมวัย ระหว่าง สำนักงานเทศบาลเมืองชัยภูมิ กับโรงเรียนบ้านกอก สังกัด สพป.ขก เขต 1 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกอก จังหวัดขอนแก่น