เลือกหน้า

วันที่ 13 ตุลาคม 2563เทศบาลเมืองชัยภูมิ โดย นายบรรยงค์ เกียรติก้องชูชัย นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ณ ลานพิธี หน้า ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ