เลือกหน้า

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า ตลาดสดเทศบาล 1,2 ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  ออกให้กำลังใจผู้ประกอบการค้า พ่อค้าแม่ค้า ซึ่งกำลังดำเนินการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล 1 และ 2 ทางเทศบาลเมืองชัยภูมิได้สนับสนุนเครื่องมือทำควาสะอาด เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าร่วมแรงร่วมใจทำความสะร่วมกัน เพื่อให้ถูกสุขลักษณะ และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของตลาดสดเทศบาล 1 และ 2