เลือกหน้า

ผลการประกวด Miss China Gold Chaiyaphum 2020

Miss China Gold Chaiyaphum 2020 หมายเลข 10 ธีระตรี สำราญชื่น ส่งเข้าประกวดโดย ร้านธนนิกานต์ไหมไทย

รองอันดับ 1 หมายเลข 8 เมลดา วัฒนามนตรี ส่งเข้าประกวดโดย วิทยาลัย อาชีวศึกษามหานครอาเซียน

รองอันดับ 2 หมายเลข 13 กมลชนก บูรณามาณิชย์ ส่งเข้าประกวดโดย หจก.เอกชัยพาณิชย์

รองอันดับ 3 หมายเลข 2 นันลดา เจริญศิลป์วรโชติ ส่งเข้าประกวดโดย วิทยาลัย อาชีวศึกษามหานครอาเซียน

รองอันดับ 4 หมายเลข 11 พีรดา นามมนตรี ส่งเข้าประกวดโดย บ้านคุณโจบิวตี้

ขวัญใจสื่อมวลชน หมายเลข 8 เมลดา วัฒนามนตรี ส่งเข้าประกวดโดย วิทยาลัย อาชีวศึกษามหานครอาเซียน


รายละเอียด – ผลการประกวด.pdf