เลือกหน้า

ด้วยเทศบาลเมืองชัยภูมิได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานตามเอกสารแนบเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน


เอกสารประกอบ – 4.สรุปรายงาน-16-31-พ.ค.63-1.pdf